Từ khóa: âm đạo rộng

Âm đạo quá rộng phải làm sao?

Âm đạo quá rộng phải làm sao?

Câu hỏi: Chào bác sỹ. Sau khi sinh cháu thứ 2 thì âm đạo của tôi càng ngày càng rộng, điều này đã ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống vợ chồng. Có cách nào khắc phục tình trạng này không bác sỹ. Rất mong các bác sỹ tư vấn...