Từ khóa: bị phì đại cổ tử cung

Tôi phải làm gì khi bị phì đại cổ tử cung?

Tôi cần phải làm gì khi bị phì đại cổ tử cung?

Thắc mắc: Gần đây phần phụ của tôi có những biểu hiện bất thường. Qua tìm hiểu trên mạng, tôi được biết đó là dấu hiệu của bệnh phì đại cổ tử cung. Vậy xin hỏi bác sỹ bệnh phì đại cổ tử cung có nguy hiểm không? Nếu...