Từ khóa: biến chứng sau phá thai

Biến chứng nguy hiểm sau khi phá thai

Những biến chứng nguy hiểm sau khi phá thai có thể gặp phải

Việc từ bỏ giọt máu của mình là điều không một người mẹ nào muốn. Nhưng do nhiều yếu tố cũng như điều kiện bên ngoài, khiến họ không có đủ khả năng để chăm sóc, mang đến cho đứa bé một cuộc sống tốt đẹp thì việc chấm...