Từ khóa: biểu hiện chửa ngoài tử cung

Vô sinh nữ có những triệu chứng nào?

Những biểu hiện thường gặp của chửa ngoài tử cung

Chửa ngoài tử cung (chửa ngoài dạ con) là trường hợp phôi không làm tổ trong tử cung mà có thể làm tổ ngoài buồng tử cung. Chửa ngoài tử cung là bệnh nguy hiểm, nếu không được phát hiện sớm và chữa trị kịp thời có thể khiến...