Từ khóa: chi phí phá thai bằng hút điều hòa kinh nguyệt

Chi phí phá thai bằng hút điều hòa kinh nguyệt

Phá thai bằng hút điều hòa kinh nguyệt có đắt không?

Hút điều hòa kinh nguyệt là phương pháp phá thai không đau áp dụng cho những trường hợp chậm kinh 7 – 10 ngày trở lên. Kỹ thuật này chỉ được thực hiện khi chắc chắc có thai và thai đã ở buồng trử cung, khi đó phá thai...