Từ khóa: Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Chị em chớ chủ quan khi kinh nguyệt không đều

Với phái nữ, hiện tượng kinh nguyệt diễn ra hàng tháng là hiện tượng sinh lý bình thường của cơ thể nhưng bạn chớ nên chủ quan khi có các biểu hiện kinh nguyệt không đều. Nếu kinh nguyệt biến động trong thời gian dài sẽ gây ra những...

Chu kỳ kinh nguyệt không đều

Tìm hiểu về chu kỳ kinh nguyệt không đều

Chu kỳ kinh nguyệt không đều là thời gian giữa các chu kỳ thay đổi nhanh hoặc chậm hơn bình thường. Chu kỳ kinh nguyệt không đều còn dẫn đến hiện tượng kinh nguyệt ít, nhiều hơn bình thường, số ngày thấy kinh cũng dài hoặc ngắn hơn bình...