Từ khóa: chữa bệnh phụ khoa

Ưu đãi điều trị các bệnh phụ khoa bằng kỹ thuật xâm lấn tối thiểu

Cùng với sự phát triển của khoa học Y học, kỹ thuật xâm lấn tối thiểu với nhiều ưu điểm vượt trội đã và đang được áp dụng rộng rãi để thay thế cho những phương pháp điều trị bệnh theo lối truyền thống đã lỗi thời. Đây là một...