Từ khóa: chữa chửa ngoài tử cung

Nhận dạng và chữa trị chửa ngoài tử cung?

Nhận biết và điều trị chửa ngoài tử cung?

Chửa ngoài tử cung là hiện tượng trứng được thụ tinh không nằm bên trong tử cung. Chửa ngoài tử cung không thể sử dụng biện pháp nào để có thể đưa vào trong tử cung được. Vì vậy chỉ có biện pháp duy nhất là lựa chọn phá...