Từ khóa: chửa ngoài tử cung chưa vỡ

Chửa ngoài tử cung chưa vỡ có dấu hiệu gì?

Chửa ngoài tử cung chưa vỡ có biểu hiện như thế nào?

Chửa ngoài tử cung là trường hợp trứng làm tổ và phát triển ở ngoài buồng tử cung. Chửa ngoài tử cung có thể bắt gặp thai ở những vị trí như vòi trứng, buồng trứng, ống cổ tử cung, ổ bụng. Tác hại của chửa ngoài tử cung Dấu...