Từ khóa: Chửa ngoài tử cung là tình trạng trứng thụ tinh làm tổ và phát triển ở vị trí ngoài buồng tử cung. Có đến 90% các trường hợp chửa ngoài tử cung xuất hiện ở vòi trứng

Triệu chứng của chửa ngoài tử cung

Chửa ngoài tử cung có biểu hiện thế nào

Chửa ngoài tử cung là tình trạng trứng thụ tinh làm tổ và phát triển ở vị trí ngoài buồng tử cung. Có đến 90% các trường hợp chửa ngoài tử cung xuất hiện ở vòi trứng, 1% ở buồng trứng, 0.5% ở cổ tử cung hay trong ổ...