Từ khóa: dấu hiếu viêm nội mạc tử cung

Dấu hiệu của viêm nội mạc tử cung

Dấu hiệu của viêm nội mạc tử cung thường gặp

Phụ nữ khi bước vào tuổi dậy thì, nội mạc tử cung phát triển dày dần theo chu kỳ hàng tháng từ khi sạch kinh đến trước lần có kinh tiếp theo để khi hành kinh thì lớp niêm mạc này bong ra, gây chảy máu gọi là “có...