Từ khóa: khám chữa bệnh ngoài giờ

Chương trình khám chữa bệnh ngoài giờ cùng chuyên gia

Chương trình khám chữa bệnh ngoài giờ cùng chuyên gia

Khó khăn phổ biến của người bệnh đó là không có nhiều thời gian đi khám bệnh vào giờ hành chính. Nhất là với nhịp độ sống hối hả như hiện nay, tầng lớp công nhân viên chức không cho phép thời gian để khám bệnh vào ban ngày....