Từ khóa: không có tử cung

Dị hình tử cung ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản

Dị hình tử cung ảnh hưởng tới sức khỏe sinh sản như thế nào

Chị em đều biết tử cung là một trong những bộ phận quan trọng ảnh hưởng tới khả năng sinh sản của phụ nữ. Một khi tử cung có vấn đề hoặc tử cung dị hình thì điều đó đồng nghĩa với việc sức khỏe sinh sản của bạn...