Từ khóa: Kinh nguyệt đều sao không có thai?

Kinh nguyệt đều sao không có thai?

Chu kỳ kinh nguyệt đều sao không có thai?

Chu kỳ kinh nguyệt đều đặn, việc tính ngày trứng rụng để mang thai sẽ chuẩn xác hơn đồng nghĩa với tỉ lệ đậu thai cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, lại có nhiều trường hợp, người vợ kinh nguyệt đều, 2 vợ chồng vẫn sinh hoạt bình thường...