Từ khóa: kỹ thuật newborn

Kỹ thuật chỉnh hình vùng kín Newborn

Kỹ thuật chỉnh hình vùng kín Newborn có ưu điểm gì?

Sa thành âm đạo là tình trạng thành âm đạo sa xuống và gây cảm trở ở vùng kín của người phụ nữ. Sa thành âm đạo thường xuất hiện do những áp lực của việc sinh nở cũng như do các điều kiện chăm sóc, vệ sinh sau...