Từ khóa: làm đẹp tầng sinh môn

Thẩm mỹ âm hộ làm đẹp tầng sinh môn

Thẩm mỹ âm hộ làm đẹp tầng sinh môn bằng phương pháp nào?

Âm đạo của phụ nữ là cơ quan tiếp nhận, tạo nên cảm hứng khi sinh hoạt tình dục. Đây cũng là nơi giữ vai trong cho thai nhi ra ngoài. Khi âm đạo mất khả năng đàn hồi, bị kéo giãn rộng và không thể thu nhỏ lại...