Từ khóa: màng trinh giả

Hậu quả khó lường khi sử dụng màng trinh giả

Sử dụng màng trinh giả có nguy hiểm không?

Màng trinh giả là một tấm màng mỏng kít đặt vào âm đạo với chất dịch bên trong được gọi là Albumin có áp suất keo giống huyết tương. Khi giao hợp, nó sẽ tiết ra một chất dịch nhỏ màu đỏ sẫm giống như hiện tượng máu chảy...