Từ khóa: màu sắc của khí hư

Màu sắc của khí hư

Tìm hiểu về màu sắc của khí hư

Khí hư là chất dịch tiết ra ở bộ phận sinh Cảnh báo bệnh phụ khoa qua khí hư bất thường Phòng ngừa khí hư bất thường dục phụ nữ. Rất nhiều chị em chủ quan với hiện tượng khí hư bất thường và không biết là mình đã...