Từ khóa: nguy hại dị hình tử cung

Nguy hại của dị hình tử cung

Những nguy hại của dị hình tử cung

Tử cung là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong sinh sản. Ở một số chị em, do yếu tố bẩm sinh mà từ khi sinh ra tử cung đã dị hình bất thường. Ở một số khác do những bệnh lý hay hậu quả từ việc nạo...