Từ khóa: nguyên nhân kinh nguyệt không đều

Nguyên nhân dẫn đến kinh nguyệt không đều

Những nguyên nhân làm nữ giới bị kinh nguyệt không đều

Chu kỳ kinh nguyệt được xem là một trong những khác biệt lớn giữa nam và nữ. Tuy nhiên, kinh nguyệt của nữ không phải ai cũng giống nhau. Có người có chu kỳ kinh đều đặn, tháng nào cũng có. Nhưng có trường hợp thì không hoàn toàn...