Từ khóa: quy trình phá thai

Quy trình phá thai an toàn diễn ra như thế nào?

Quy trình phá thai an toàn diễn ra như thế nào?

Phá thai là điều không bà mẹ nào muốn thực hiện. Tuy nhiên, có thể vì một lý do nào đó vì chưa muốn có con hoặc chưa có điều kiện nuôi con nên phá thai có thể là lựa chọn tốt cho các lần mang thai tiếp theo....