Từ khóa: sa thành âm đạo sau

Phân loại sa thành âm đạo ở phụ nữ

Sa thành âm đạo ở phụ nữ có những loại nào?

Sa thành âm đạo là sự bất thường của thành âm đạo ở người phụ nữ. Dưới tác động của những áp lực do việc sinh nở hay điều kiện chăm sóc, vệ sinh không đảm bảo sẽ gây ra tình trạng sa thành âm đạo. Theo các bác...