Từ khóa: sự bất thường của kinh nguyệt

Lý giải sự bất thường của kinh nguyệt

Lý giải sự bất thường của kinh nguyệt ở phụ nữ

Chào bác sĩ! Mấy tháng gần đây chu kỳ kinh nguyệt của em đã bị rối loạn. Kinh nguyệt có lúc đến sớm, có lúc lại đến muộn, máu kinh ra rất ít hoặc quá nhiều, đôi khi còn xuất hiện một số cục máu đông.  Vậy, bác sĩ...