Từ khóa: tác hại kinh nguyệt không đều

Tác hại của kinh nguyệt không đều

Tác hại của kinh nguyệt không đều là gì

Hoạt động kinh nguyệt là một phần trong đời sống sinh lý của phụ nữ, một yếu tố liên quan mật thiết đến sức khỏe và chức năng sinh sản của nữ giới, và kinh nguyệt không đều là hiện tượng bất thường rất đáng lưu tâm. Cùng lắng...