Từ khóa: tắc vòi tử cung

Nguyên nhân dẫn tới dị hình tử cung

Dị hình tử cung có nguyên nhân từ đâu

  Tử cung được xem là một trong những bộ phận sinh đẻ quan trọng của người phụ nữ. Tử cung được hình thành ở bụng dưới và hoàn chỉnh về cấu trúc khi thai còn trong bụng mẹ. Khi cơ thể phát triển, tử cung cũng lớn dần...