Từ khóa: thế nào là kinh nguyệt không đều

Thế nào là kinh nguyệt không đều?

Tìm hiểu hiện tượng kinh nguyệt không đều?

Hiện tượng kinh nguyệt không đều đang là mối quan tâm của rất nhiều chị em. Các bạn nữ khi bước vào tuổi dậy thì thì hiện tượng kinh nguyệt bắt đầu xuất hiện. Máu kinh chính là kết quả họat động nội tiết trong cơ thể khi suốt...