Từ khóa: thời điểm phá thai an toàn

Thời điểm phá thai an toàn nhất

Phá thai an toàn nhất vào thời điểm nào

Hiện nay, rất nhiều bạn trẻ do thiếu hiểu biết về sức khỏe sinh sản cũng như sử dụng các biện pháp tránh thai an toàn mà dẫn đến tình trạng mang thai ngoài ý muốn. Cho dù là lý do nào đi nữa thì khi phá thai cũng...