Từ khóa: thời điểm vá màng trinh

Thời điểm thích hợp để vá màng trinh

Thời điểm thích hợp để vá màng trinh là lúc nào?

Màng trinh là một mô mỏng che chắn bên ngoài, có chức năng chủ yếu là ngăn chặn các tác nhân thiếu vệ sinh từ bên ngoài, có tác dụng bảo vệ âm đạo. Vá màng trinh ở đâu? Chi phí vá màng trinh Trong cuộc sống hàng ngày,...