Từ khóa: thu hẹp thành âm đạo

Những ưu điểm của thủ thuật thu hẹp thành âm đạo

Thủ thuật thu hẹp thành âm đạo có ưu điểm gì?

Sa thành âm đạo là tình trạng thành âm đạo trước và sau của người phụ nữ bị sa xuống do phải chịu những áp lực do việc sinh đẻ hay do các viêm nhiễm ở vùng kín gây ra. Hiện nay tình trạng sa thành âm đạo có...

Biểu hiện và hậu quả của tình trạng sa thành âm đạo

Sa thành âm đạo có biểu hiện là gì? Có nguy hiểm không?

Sa thành âm đạo là tình trạng bắt gặp khá phổ biến ở chị em phụ nữ với tình trạng thành âm đạo trước hoặc sau sa xuống, gây cản trở đến những sinh hoạt hàng ngày ở vùng kín. Sa thành âm đạo không được điều trị sẽ...