Từ khóa: tử cung ngả trước

Dị hình tử cung có ảnh hưởng đến khả năng thụ thai không?

Dị hình tử cung ảnh hưởng thế nào đến khả năng thụ thai?

Theo các chuyên gia, tử cung là vị trí nuôi dưỡng cho thai nhi phát triển. Khi tử cung có vấn đề về hình dáng và kích thước thì điều đó đồng nghĩa với việc khả năng thụ thai và sinh sản của bạn cũng bị ảnh hưởng. Như...