Từ khóa: tử cung nhi tính

Một số trường hợp dị hình tử cung

Dị hình tử cung được chia làm bao nhiêu loại

Theo số liệu thống kê có khoảng 0,1 – 3,2% phụ nữ có dấu hiệu bất thường ở tử cung. Những bất thường đó thể hiện ở nhiều dạng khác nhau, do nhiều nguyên nhân khác nhau và sự ảnh hưởng của nó đến sức khỏe sinh sản cũng...