Từ khóa: ưu điểm

Những ưu điểm của thủ thuật thu hẹp thành âm đạo

Thủ thuật thu hẹp thành âm đạo có ưu điểm gì?

Sa thành âm đạo là tình trạng thành âm đạo trước và sau của người phụ nữ bị sa xuống do phải chịu những áp lực do việc sinh đẻ hay do các viêm nhiễm ở vùng kín gây ra. Hiện nay tình trạng sa thành âm đạo có...