Từ khóa: vô sinh do tắc ống dẫn trứng

Nhận biết vô sinh do tắc ống dẫn trứng

Nhận biết vô sinh do tắc ống dẫn trứng từ sớm nhất

Tắc ống dẫn trứng dẫn đến vô sinh nữ hiện nay đang gia tăng. Nguyên nhân chủ yếu gây nên tắc ống dẫn trứng là viêm ống dẫn trứng, dính vòi trứng. Ống dẫn trứng không thông hoặc tắc nghẽn ống dẫn trứng đều thuộc vào các bệnh tắc...