Từ khóa: vô sinh do trứng chưa trưởng thành

trứng Vô sinh do trứng chưa trưởng thành?

Vô sinh do trứng chưa trưởng thành và những điều cần lưu ý?

Vô sinh do trứng chưa trưởng thành là một trong các nguyên nhân vô sinh do buồng trứng ở nữ giới. Thông thường, trong cuộc đời người phụ nữ có khoảng 300 – 400 trứng trưởng thành, đường kính của trứng trung bình khoảng 0.2 mm, có thể thụ thai...